Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Společnost ALLSTAV ALFA s.r.o. byla založena roku 2014. V roce 2017 došlo ke změně právní formy na akciovou společnost.

water-pipe-plumbing-pipeline-2852047.jpg

Vodovodní řády

Kompletní dodávky vodovodních řadů a přípojek z klasických i nových materiálů, rekonstrukce stávajících řadů, výstavbu nových řadů a přípojek a likvidaci havárií vodovodních řadů a přípojek.

sewer-pipes-tube-construction-material-2259514.jpg

Kanalizační řády

Kompletní dodávky kanalizačních řadů a přípojek z klasických i nových materiálů v otevřených rýhách a štolách, rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí a likvidaci havárií kanalizace.

connor-mcsheffrey-MIspM6HIit8-unsplash-1-e1626727766717.jpg

Obnova komunikací

Do našich prací dále patří obnova komunikací po výstavbě inženýrských sítí s živičným povrchem nebo dlažbou, případně mozaikou.

SLUŽBY

Rekonstrukce a opravy kanalizačních stok a řadů.

Opravy a rekonstrukce provádíme hornickým způsobem.

Rekonstrukce a opravy vodovodních řadů a přípojek v otevřeném výkopu.

Provádíme opravy komunikací včetně uličních vpustí.

KONTAKT

Třebětínská 591
Praha 21 – Újezd nad Lesy 190 16

Telefon: +420 281 972 211

ÚDAJE O FIRMĚ

IČO: 03288200
DIČ: CZ03288200
Spis. zn.: B 22908 vedená
u Městského soudu v Praze

Statutární ředitel:

Ing. Aleš Machalíček
ales.machalicek@allstavalfa.cz

Výrobně-technický náměstek:

Ing. Petr Fišer
fiser@allstavalfa.cz

Hlavní ekonom a účetní:

Ing. Milada Dvořáčková
milada.dvorackova@allstavgroup.cz

Stavební technik – hornická činnost:

Ing. Radek Šikola
sikola@allstavalfa.cz

Stavební technik – vodovody, havárie:

Aleš Flossmann
flossmann@allstavalfa.cz